SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
embarkera
em·­bark·­era [embarke´ra el. ambarke´ra] verb ~de ~t gå om­bord; in­skeppa; stiga på
Finita former
embarkerarpresens aktiv
embarkeraspresens passiv
embarkeradepreteritum aktiv
embarkeradespreteritum passiv
embarkeraimperativ aktiv
Infinita former
att embarkerainfinitiv aktiv
att embarkerasinfinitiv passiv
har/hade embarkeratsupinum aktiv
har/hade embarkeratssupinum passiv
Presens particip
embarkerande
Perfekt particip
en embarkerad + substantiv
ett embarkerat + substantiv
den/det/de embarkerade + substantiv