SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
emendera
e·­mend·­era verb ~de ~t förbättra, rätta förvanskat text­ställe i hand­skrift; ​jfr emendation
Finita former
emenderarpresens aktiv
emenderaspresens passiv
emenderadepreteritum aktiv
emenderadespreteritum passiv
emenderaimperativ aktiv
Infinita former
att emenderainfinitiv aktiv
att emenderasinfinitiv passiv
har/hade emenderatsupinum aktiv
har/hade emenderatssupinum passiv
Presens particip
emenderande
Perfekt particip
en emenderad + substantiv
ett emenderat + substantiv
den/det/de emenderade + substantiv