SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
estnisk
estn·­isk adjektiv ~t ~a est­ländsk
Positiv
en estnisk + substantiv
ett estniskt + substantiv
den/det/de estniska + substantiv
den estniske + maskulint substantiv