SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
expansionsmöjlighet
ex·­pans·ions|­möj·­lig·­het substantiv ~en ~er expansion möjlighet
Singular
en expansionsmöjlighetobestämd form
en expansionsmöjlighetsobestämd form genitiv
expansionsmöjlighetenbestämd form
expansionsmöjlighetensbestämd form genitiv
Plural
expansionsmöjligheterobestämd form
expansionsmöjlighetersobestämd form genitiv
expansionsmöjligheternabestämd form
expansionsmöjligheternasbestämd form genitiv