SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
fången
fången adjektiv fånget fångna fångad: ​fångna soldater⟨åld.⟩ erhållen; ​lätt fånget, lätt förgånget det som man har kommit över lätt förlorar man ock­så lätt
Positiv
en fången + substantiv
ett fånget + substantiv
den/det/de fångna + substantiv
den fångne + maskulint substantiv