SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
1 verb fick konjunktiv finge, fått, pres. får få en present; ​få till­stånd till ngt; ​man får inte stjäla; ​jag får säga, att ...
Finita former
fårpresens aktiv
fåspresens passiv
fickpreteritum aktiv
fickspreteritum passiv
fingepreteritum konjunktiv
Infinita former
att infinitiv aktiv
att fåsinfinitiv passiv
har/hade fåttsupinum aktiv
har/hade fåttssupinum passiv
få ut erhålla: ​få ut el. (sällan) utfå skade­ståndha ut­byte: ​hon fick ut mycket av kursen
Infinita formeratt få utinfinitiv aktiv
få åter få ngt åter el. vanl. återfå ngt
Infinita formeratt få återinfinitiv aktiv
2 adjektiv; komp. färre, superl. färst i ringa an­tal
Positiv
de  + substantiv
Komparativ
färre + substantiv i plural
Superlativ
färst + substantiv i  plural