SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förborga
för·­borga verb ~de ~t dölja, hemlig­hålla: ​en väl förborgad hemlighet
Finita former
förborgarpresens aktiv
förborgaspresens passiv
förborgadepreteritum aktiv
förborgadespreteritum passiv
förborgaimperativ aktiv
Infinita former
att förborgainfinitiv aktiv
att förborgasinfinitiv passiv
har/hade förborgatsupinum aktiv
har/hade förborgatssupinum passiv
Presens particip
förborgande
Perfekt particip
en förborgad + substantiv
ett förborgat + substantiv
den/det/de förborgade + substantiv