SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förenkla
för·­enkla verb ~de ~t göra enklare: ​förenkla rutinerna
Finita former
förenklarpresens aktiv
förenklaspresens passiv
förenkladepreteritum aktiv
förenkladespreteritum passiv
förenklaimperativ aktiv
Infinita former
att förenklainfinitiv aktiv
att förenklasinfinitiv passiv
har/hade förenklatsupinum aktiv
har/hade förenklatssupinum passiv
Presens particip
förenklande
Perfekt particip
en förenklad + substantiv
ett förenklat + substantiv
den/det/de förenklade + substantiv