SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förgapa
för·­gapa verb ~de ~t tills. med sig:
Finita former
förgaparpresens aktiv
förgapadepreteritum aktiv
förgapaimperativ aktiv
Infinita former
att förgapainfinitiv aktiv
har/hade förgapatsupinum aktiv
Presens particip
förgapande
förgapa sig förgapa sig (i ngn/ngt) bli helt betagen
Ordform(er)förgapa sig