SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
förnyelsebar
för·­ny·­else·­bar adjektiv ~t ~a förnybar
Positiv
en förnyelsebar + substantiv
ett förnyelsebart + substantiv
den/det/de förnyelsebara + substantiv