SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förständiga
för·­ständ·­iga verb ~de ~t ⟨åld.⟩ å­lägga
Finita former
förständigarpresens aktiv
förständigaspresens passiv
förständigadepreteritum aktiv
förständigadespreteritum passiv
förständigaimperativ aktiv
Infinita former
att förständigainfinitiv aktiv
att förständigasinfinitiv passiv
har/hade förständigatsupinum aktiv
har/hade förständigatssupinum passiv
Presens particip
förständigande
Perfekt particip
en förständigad + substantiv
ett förständigat + substantiv
den/det/de förständigade + substantiv