SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förvägra
för·­vägra verb ~de ~t vägra ngn ngt
Finita former
förvägrarpresens aktiv
förvägraspresens passiv
förvägradepreteritum aktiv
förvägradespreteritum passiv
förvägraimperativ aktiv
Infinita former
att förvägrainfinitiv aktiv
att förvägrasinfinitiv passiv
har/hade förvägratsupinum aktiv
har/hade förvägratssupinum passiv
Presens particip
förvägrande
Perfekt particip
en förvägrad + substantiv
ett förvägrat + substantiv
den/det/de förvägrade + substantiv