SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
förväxla
för·­växla verb ~de ~t felaktigt upp­fatta som identiska
Finita former
förväxlarpresens aktiv
förväxlaspresens passiv
förväxladepreteritum aktiv
förväxladespreteritum passiv
förväxlaimperativ aktiv
Infinita former
att förväxlainfinitiv aktiv
att förväxlasinfinitiv passiv
har/hade förväxlatsupinum aktiv
har/hade förväxlatssupinum passiv
Presens particip
förväxlande
Perfekt particip
en förväxlad + substantiv
ett förväxlat + substantiv
den/det/de förväxlade + substantiv