SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
fega
fega verb ~de ~t ⟨vard.⟩ vara feg, upp­träda fegt
Finita former
fegarpresens aktiv
fegaspresens passiv
fegadepreteritum aktiv
fegadespreteritum passiv
fegaimperativ aktiv
Infinita former
att fegainfinitiv aktiv
att fegasinfinitiv passiv
har/hade fegatsupinum aktiv
har/hade fegatssupinum passiv
Presens particip
fegande
fega ur ⟨vard.⟩ dra sig ur av feghet
Infinita formeratt fega urinfinitiv aktivPresens participurfegande