SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
fläka
fläka verb fläkte fläkt klyva el. slita upp och vika ut; spärra ut
Finita former
fläkerpresens aktiv
fläks (fläkes)presens passiv
fläktepreteritum aktiv
fläktespreteritum passiv
fläkimperativ aktiv
Infinita former
att fläkainfinitiv aktiv
att fläkasinfinitiv passiv
har/hade fläktsupinum aktiv
har/hade fläktssupinum passiv
Presens particip
fläkande
Perfekt particip
en fläkt + substantiv
ett fläkt + substantiv
den/det/de fläkta + substantiv
fläka sig tänja ut kroppen
Ordform(er)fläka sig
fläka ut vika ut
Infinita formeratt fläka utinfinitiv aktivPresens participutfläkandePerfekt participen utfläkt + substantivett utfläkt + substantivden/det/de utfläkta + substantiv