SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
flyta
flyta verb flöt, flutit, fluten flutet flutna, pres. flyter
Finita former
flyterpresens aktiv
flötpreteritum aktiv
flytimperativ aktiv
Infinita former
att flytainfinitiv aktiv
har/hade flutitsupinum aktiv
Presens particip
flytande
Perfekt particip
en fluten + substantiv
ett flutet + substantiv
den/det/de flutna + substantiv
flyta igenom Donau flyter i­genom el. genom­flyter Wien​ – I flyta igenom kan igenom vara o­betonat.
Infinita formeratt flyta igenominfinitiv aktivPresens participigenomflytandePerfekt participen igenomfluten + substantivett igenomflutet + substantivden/det/de igenomflutna + substantiv
flyta in äv.en viss mot­tagare: ​an­mälningarna börjar flyta in el. inflyta
Infinita formeratt flyta ininfinitiv aktivPresens participinflytandePerfekt participen influten + substantivett influtet + substantivden/det/de influtna + substantiv
flyta samman floderna flyter samman el. (sällan) samman­flyter
Infinita formeratt flyta sammaninfinitiv aktivPresens participsammanflytandePerfekt participen sammanfluten + substantivett sammanflutet + substantivden/det/de sammanflutna + substantiv