SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
fossil
1foss·­il [‑i´l] adjektiv ~t ~a som ut­gör el. har efter­lämnat fossil: ​fossila bränslen
Positiv
en fossil + substantiv
ett fossilt + substantiv
den/det/de fossila + substantiv
2foss·­il [‑i´l] substantiv ~et hellre än ~en; pl. ~ el. ~er spår i berg el. jord­art av organismer från äldre period; bildl. gammal person el. före­teelse
Singular
ett fossil (en fossil)obestämd form
ett fossils (en fossils)obestämd form genitiv
fossilet (fossilen)bestämd form
fossilets (fossilens)bestämd form genitiv
Plural
fossil (fossiler)obestämd form
fossils (fossilers)obestämd form genitiv
fossilen (fossilerna)bestämd form
fossilens (fossilernas)bestämd form genitiv