SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
framställa
fram|­ställa verb ‑ställde ‑ställt ⟨ngt åld.⟩ fram­föra: ​fram­ställa en begäranproducera: ​fram­ställa stål
Finita former
framställerpresens aktiv
framställs (framställes)presens passiv
framställdepreteritum aktiv
framställdespreteritum passiv
framställimperativ aktiv
Infinita former
att framställainfinitiv aktiv
att framställasinfinitiv passiv
har/hade framställtsupinum aktiv
har/hade framställtssupinum passiv
Presens particip
framställande
Perfekt particip
en framställd + substantiv
ett framställt + substantiv
den/det/de framställda + substantiv