SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
fullständiga
full|­ständ·­iga verb ~de ~t göra full­ständig
Finita former
fullständigarpresens aktiv
fullständigaspresens passiv
fullständigadepreteritum aktiv
fullständigadespreteritum passiv
fullständigaimperativ aktiv
Infinita former
att fullständigainfinitiv aktiv
att fullständigasinfinitiv passiv
har/hade fullständigatsupinum aktiv
har/hade fullständigatssupinum passiv
Presens particip
fullständigande
Perfekt particip
en fullständigad + substantiv
ett fullständigat + substantiv
den/det/de fullständigade + substantiv