SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
galoppera
galopp·­era verb ~de ~t galopp
Finita former
galopperarpresens aktiv
galopperaspresens passiv
galopperadepreteritum aktiv
galopperadespreteritum passiv
galopperaimperativ aktiv
Infinita former
att galopperainfinitiv aktiv
att galopperasinfinitiv passiv
har/hade galopperatsupinum aktiv
har/hade galopperatssupinum passiv
Presens particip
galopperande