SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
garrottera
garrott·­era verb ~de ~t i äldre tid: av­rätta genom strypning
Finita former
garrotterarpresens aktiv
garrotteraspresens passiv
garrotteradepreteritum aktiv
garrotteradespreteritum passiv
garrotteraimperativ aktiv
Infinita former
att garrotterainfinitiv aktiv
att garrotterasinfinitiv passiv
har/hade garrotteratsupinum aktiv
har/hade garrotteratssupinum passiv
Presens particip
garrotterande
Perfekt particip
en garrotterad + substantiv
ett garrotterat + substantiv
den/det/de garrotterade + substantiv