SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
girera
gir·­era verb ~de ~t över­föra genom giro
Finita former
girerarpresens aktiv
gireraspresens passiv
gireradepreteritum aktiv
gireradespreteritum passiv
gireraimperativ aktiv
Infinita former
att girerainfinitiv aktiv
att girerasinfinitiv passiv
har/hade gireratsupinum aktiv
har/hade gireratssupinum passiv
Presens particip
girerande
Perfekt particip
en girerad + substantiv
ett girerat + substantiv
den/det/de girerade + substantiv