SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
given
given adjektiv givet givna en given sak en själv­klar sak; ​ta ngt för givet an­se ngt vara själv­klart
Positiv
en given + substantiv
ett givet + substantiv
den/det/de givna + substantiv
den givne + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de givnare + substantiv
Superlativ
är givnast
den/det/de givnaste + substantiv