SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
gröpa
gröpa verb gröpte gröpt tills. med ur:
Finita former
gröperpresens aktiv
gröps (gröpes)presens passiv
gröptepreteritum aktiv
gröptespreteritum passiv
gröpimperativ aktiv
Infinita former
att gröpainfinitiv aktiv
att gröpasinfinitiv passiv
har/hade gröptsupinum aktiv
har/hade gröptssupinum passiv
Presens particip
gröpande
gröpa ur göra en fördjupning i
Infinita formeratt gröpa urinfinitiv aktivPresens participurgröpande