SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
gradera
grad·­era verb ~de ~t in­dela i grader; värdera
Finita former
graderarpresens aktiv
graderaspresens passiv
graderadepreteritum aktiv
graderadespreteritum passiv
graderaimperativ aktiv
Infinita former
att graderainfinitiv aktiv
att graderasinfinitiv passiv
har/hade graderatsupinum aktiv
har/hade graderatssupinum passiv
Presens particip
graderande
Perfekt particip
en graderad + substantiv
ett graderat + substantiv
den/det/de graderade + substantiv
gradera ner ge lägre prestanda: ​gradera ner el. nedgradera ngt
Infinita formeratt gradera nerinfinitiv aktivPresens participnergraderandePerfekt participen nergraderad + substantivett nergraderat + substantivden/det/de nergraderade + substantiv
gradera upp ge högre prestanda: ​gradera upp el. uppgradera data­utrustningen
Infinita formeratt gradera uppinfinitiv aktivPresens participuppgraderandePerfekt participen uppgraderad + substantivett uppgraderat + substantivden/det/de uppgraderade + substantiv