SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hänga
hänga verb hängde hängt hänga kavajen på kroken; ​jackan hänger i tamburenav­rätta genom hängningdet hänger på (om vi blir färdiga i tid) det beror påvistas: ​hänga på kaféer​ – Nästan alla sammansättn. med häng- hör till hänga 1.
Finita former
hängerpresens aktiv
hängs (hänges)presens passiv
hängdepreteritum aktiv
hängdespreteritum passiv
hängimperativ aktiv
Infinita former
att hängainfinitiv aktiv
att hängasinfinitiv passiv
har/hade hängtsupinum aktiv
har/hade hängtssupinum passiv
Presens particip
hängande
Perfekt particip
en hängd + substantiv
ett hängt + substantiv
den/det/de hängda + substantiv
den hängde + maskulint substantiv
hänga ihop hänga sammanut­göra en stabil enhet
Infinita formeratt hänga ihopinfinitiv aktivPresens participihophängandePerfekt participen ihophängd + substantivett ihophängt + substantivden/det/de ihophängda + substantivden ihophängde + maskulint substantiv
hänga med lyckas följa med, inte komma efter
Infinita formeratt hänga medinfinitiv aktivPresens participmedhängandePerfekt participen medhängd + substantivett medhängt + substantivden/det/de medhängda + substantivden medhängde + maskulint substantiv
hänga samman ha som orsak: ​ned­skärningarna hänger samman el. samman­hänger med brist på pengar
Infinita formeratt hänga sammaninfinitiv aktivPresens participsammanhängandePerfekt participen sammanhängd + substantivett sammanhängt + substantivden/det/de sammanhängda + substantivden sammanhängde + maskulint substantiv
hänga sig begå själv­mord genom hängning⟨vard.⟩ inte fungera: ​datorn hängde sig
Ordform(er)hänga sig
hänga ut äv. berätta personliga detaljer om, ut­lämna
Infinita formeratt hänga utinfinitiv aktivPresens participuthängandePerfekt participen uthängd + substantivett uthängt + substantivden/det/de uthängda + substantivden uthängde + maskulint substantiv
hänga över vara som en börda för, stressa: ​jul­förberedelserna hängde över dem
Infinita formeratt hänga överinfinitiv aktivPresens participöverhängandePerfekt participen överhängd + substantivett överhängt + substantivden/det/de överhängda + substantivden överhängde + maskulint substantiv