SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
håra
håra verb ~de ~t tills. med av sig, ner:
Finita former
hårarpresens aktiv
håraspresens passiv
håradepreteritum aktiv
håradespreteritum passiv
håraimperativ aktiv
Infinita former
att hårainfinitiv aktiv
att hårasinfinitiv passiv
har/hade håratsupinum aktiv
har/hade håratssupinum passiv
Presens particip
hårande
håra av sig fälla hår: ​katten hårar av sig
Infinita formeratt håra av siginfinitiv aktiv
håra ner hunden har hårat ner mattan
Infinita formeratt håra nerinfinitiv aktivPresens participnerhårande