SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
haja
haja verb ~de ~t ⟨vard.⟩ förstå
Finita former
hajarpresens aktiv
hajadepreteritum aktiv
hajaimperativ aktiv
Infinita former
att hajainfinitiv aktiv
har/hade hajatsupinum aktiv
Presens particip
hajande
haja till rycka till av rädsla el. häpnad
Infinita formeratt haja tillinfinitiv aktivPresens participtillhajande