SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hemgången
hem|­gången adjektiv ‑gånget ‑gångna 1hem 1 gången
Positiv
en hemgången + substantiv
ett hemgånget + substantiv
den/det/de hemgångna + substantiv
den hemgångne + maskulint substantiv