SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hemkommen
hem|­kommen adjektiv ‑kommet ‑komna till 2hem kommen
Positiv
en hemkommen + substantiv
ett hemkommet + substantiv
den/det/de hemkomna + substantiv
den hemkomne + maskulint substantiv