SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
hibernera
hibern·­era verb ~de ~t om djur: över­vintra; ​jfr hibernation
Finita former
hibernerarpresens aktiv
hiberneraspresens passiv
hiberneradepreteritum aktiv
hiberneradespreteritum passiv
hiberneraimperativ aktiv
Infinita former
att hibernerainfinitiv aktiv
att hibernerasinfinitiv passiv
har/hade hiberneratsupinum aktiv
har/hade hiberneratssupinum passiv
Presens particip
hibernerande