SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
historisera
hist·­or·­is·­era verb ~de ~t fram­ställa som historia, ge historisk färg
Finita former
historiserarpresens aktiv
historiseraspresens passiv
historiseradepreteritum aktiv
historiseradespreteritum passiv
historiseraimperativ aktiv
Infinita former
att historiserainfinitiv aktiv
att historiserasinfinitiv passiv
har/hade historiseratsupinum aktiv
har/hade historiseratssupinum passiv
Presens particip
historiserande
Perfekt particip
en historiserad + substantiv
ett historiserat + substantiv
den/det/de historiserade + substantiv