SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
ho
1ho interrogativt pronomen ⟨åld.⟩ vem: ​ho vet?
Singular
ho
2ho substantiv ~n ~ar trågliknande behållare för foder el. vatten
Singular
en hoobestämd form
en hosobestämd form genitiv
honbestämd form
honsbestämd form genitiv
Plural
hoarobestämd form
hoarsobestämd form genitiv
hoarnabestämd form
hoarnasbestämd form genitiv
3ho interjektion ho ho bl.a. som lystringsuttryck; äv. som imitation av ugglans läte
Ordform(er)
hointerjektion