SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
idog
id·­og adjektiv ~t ~a flitig, trägen
Positiv
en idog + substantiv
ett idogt + substantiv
den/det/de idoga + substantiv
den idoge + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de idogare + substantiv
Superlativ
är idogast
den/det/de idogaste + substantiv