SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
stänga
stänga verb stängde stängt till­sluta; av­sluta verksamheten: ​stänga dörren; ​affären stänger kl. 6
Finita former
stängerpresens aktiv
stängs (stänges)presens passiv
stängdepreteritum aktiv
stängdespreteritum passiv
stängimperativ aktiv
Infinita former
att stängainfinitiv aktiv
att stängasinfinitiv passiv
har/hade stängtsupinum aktiv
har/hade stängtssupinum passiv
Presens particip
stängande
Perfekt particip
en stängd + substantiv
ett stängt + substantiv
den/det/de stängda + substantiv
stänga av spärra avmanövrera till vilo­läge: ​stänga av tv:ninte låta del­ta i tävlingar: ​stänga av el. (sällan) avstänga ngn
Infinita formeratt stänga avinfinitiv aktivPresens participavstängandePerfekt participen avstängd + substantivett avstängt + substantivden/det/de avstängda + substantiv
stänga inne stänga inne ngn/ngt
Infinita formeratt stänga inneinfinitiv aktivPresens participinnestängandePerfekt participen innestängd + substantivett innestängt + substantivden/det/de innestängda + substantiv
stänga ner om börs o.d. vid stängning på efter­middagen: ha förlorat i samman­lagt värde: ​Stockholmsbörsen stängde ner 1,6 procentspärra webb­sida e.d.
Infinita formeratt stänga nerinfinitiv aktivPresens participnerstängandePerfekt participen nerstängd + substantivett nerstängt + substantivden/det/de nerstängda + substantiv
stänga upp om börs e.d. vid stängning på efter­middagen: ha vunnit i samman­lagt värde: ​Stockholmsbörsen stängde upp 0,7 procent
Infinita formeratt stänga uppinfinitiv aktivPresens participuppstängandePerfekt participen uppstängd + substantivett uppstängt + substantivden/det/de uppstängda + substantiv
stänga ute äv. inte låta vara med, frysa ut: ​stänga ute el. utestänga ngn
Infinita formeratt stänga uteinfinitiv aktivPresens participutestängandePerfekt participen utestängd + substantivett utestängt + substantivden/det/de utestängda + substantiv