SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
insufficiens
in·­suf·­fici·­ens [‑en´s] substantiv ~en ~er o­tillräcklig funktion hos ett organförhållandet att en gäldenärs skulder över­stiger till­gångarna
Singular
en insufficiensobestämd form
en insufficiensobestämd form genitiv
insufficiensenbestämd form
insufficiensensbestämd form genitiv
Plural
insufficienserobestämd form
insufficiensersobestämd form genitiv
insufficiensernabestämd form
insufficiensernasbestämd form genitiv