SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
insvepa
in|­svepa verb ‑svepte ‑svept låta tätt om­slutas: ​in­svepa el. vanl. svepa in ngt (i ngt)
Finita former
insveperpresens aktiv
insveps (insvepes)presens passiv
insveptepreteritum aktiv
insveptespreteritum passiv
insvepimperativ aktiv
Infinita former
att insvepainfinitiv aktiv
att insvepasinfinitiv passiv
har/hade insveptsupinum aktiv
har/hade insveptssupinum passiv
Presens particip
insvepande
Perfekt particip
en insvept + substantiv
ett insvept + substantiv
den/det/de insvepta + substantiv
den insvepte + maskulint substantiv