SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
interfoliera
inter·­foli·­era verb ~de ~t häfta in blanka blad mellan de tryckta i bok; ​interfoliera ngt (med ngt) in­flika ngt
Finita former
interfolierarpresens aktiv
interfolieraspresens passiv
interfolieradepreteritum aktiv
interfolieradespreteritum passiv
interfolieraimperativ aktiv
Infinita former
att interfolierainfinitiv aktiv
att interfolierasinfinitiv passiv
har/hade interfolieratsupinum aktiv
har/hade interfolieratssupinum passiv
Presens particip
interfolierande
Perfekt particip
en interfolierad + substantiv
ett interfolierat + substantiv
den/det/de interfolierade + substantiv