SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
isa
isa verb ~de ~t kännas ilningar: ​det isar i tänderna
Finita former
isarpresens aktiv
isaspresens passiv
isadepreteritum aktiv
isadespreteritum passiv
isaimperativ aktiv
Infinita former
att isainfinitiv aktiv
att isasinfinitiv passiv
har/hade isatsupinum aktiv
har/hade isatssupinum passiv
Presens particip
isande
isa av av­lägsna is från: ​isa av el. avisa rutan
Infinita formeratt isa avinfinitiv aktivPresens participavisande
isa ner belägga med is
Infinita formeratt isa nerinfinitiv aktivPresens participnerisande