SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
kära
kära verb ~de ~t ⟨sjö.⟩ hålla nära in­till en udde⟨jur.⟩ väcka och ut­föra talan, klaga
Finita former
kärarpresens aktiv
käraspresens passiv
käradepreteritum aktiv
käradespreteritum passiv
käraimperativ aktiv
Infinita former
att kärainfinitiv aktiv
att kärasinfinitiv passiv
har/hade käratsupinum aktiv
har/hade käratssupinum passiv
Presens particip
kärande
kära ner sig ⟨vard.⟩ bli kär; ​till kär 2
Infinita formeratt kära ner siginfinitiv aktiv