SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
kalla
1kalla substantiv ~n kallor en växt
Singular
en kallaobestämd form
en kallasobestämd form genitiv
kallanbestämd form
kallansbestämd form genitiv
Plural
kallorobestämd form
kallorsobestämd form genitiv
kallornabestämd form
kallornasbestämd form genitiv
2kalla verb ~de ~t benämna: ​han heter Bo och kallas Bossetill­kalla: ​kalla på polis
Finita former
kallarpresens aktiv
kallaspresens passiv
kalladepreteritum aktiv
kalladespreteritum passiv
kallaimperativ aktiv
Infinita former
att kallainfinitiv aktiv
att kallasinfinitiv passiv
har/hade kallatsupinum aktiv
har/hade kallatssupinum passiv
Presens particip
kallande
Perfekt particip
en kallad + substantiv
ett kallat + substantiv
den/det/de kallade + substantiv
kalla fram vittnena kallades fram el. (sällan) framkallades
Infinita formeratt kalla framinfinitiv aktivPresens participframkallandePerfekt participen framkallad + substantivett framkallat + substantivden/det/de framkallade + substantiv
kalla hem till 2hem; ​kalla hem el. hemkalla ambassadören som diplomatisk markering
Infinita formeratt kalla heminfinitiv aktivPresens participhemkallandePerfekt participen hemkallad + substantivett hemkallat + substantivden/det/de hemkallade + substantiv
kalla ihop kalla i­hop el. (sällan) hopkalla gruppen
Infinita formeratt kalla ihopinfinitiv aktivPresens participihopkallandePerfekt participen ihopkallad + substantivett ihopkallat + substantivden/det/de ihopkallade + substantiv
kalla in upp­mana el. beordra att in­ställa sig: ​kalla in el. inkalla vittnen; ​under beredskapen låg han inkallad två år
Infinita formeratt kalla ininfinitiv aktivPresens participinkallandePerfekt participen inkallad + substantivett inkallat + substantivden/det/de inkallade + substantiv
kalla ner ⟨särsk. relig.⟩ kalla ner el. nedkalla Guds väl­signelse
Infinita formeratt kalla nerinfinitiv aktivPresens participnerkallandePerfekt participen nerkallad + substantivett nerkallat + substantivden/det/de nerkallade + substantiv
kalla samman styrelsen kallades samman el. sammankallades
Infinita formeratt kalla sammaninfinitiv aktivPresens participsammankallandePerfekt participen sammankallad + substantivett sammankallat + substantivden/det/de sammankallade + substantiv
kalla upp han kallades upp el. uppkallades till rektor för ett sam­tal
Infinita formeratt kalla uppinfinitiv aktivPresens participuppkallandePerfekt participen uppkallad + substantivett uppkallat + substantivden/det/de uppkallade + substantiv