SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kedja
1kedja [çe`dja el. çä`dja] substantiv ~n kedjor t.ex. på cykel; äv. bildl.: ​polisen bildade kedja runt demonstranterna​ – I sammansättn. kedje-.
Singular
en kedjaobestämd form
en kedjasobestämd form genitiv
kedjanbestämd form
kedjansbestämd form genitiv
Plural
kedjorobestämd form
kedjorsobestämd form genitiv
kedjornabestämd form
kedjornasbestämd form genitiv
2kedja [çe`dja el. çä`dja] verb ~de ~t binda med kedja: ​de kedjade fast fången
Finita former
kedjarpresens aktiv
kedjaspresens passiv
kedjadepreteritum aktiv
kedjadespreteritum passiv
kedjaimperativ aktiv
Infinita former
att kedjainfinitiv aktiv
att kedjasinfinitiv passiv
har/hade kedjatsupinum aktiv
har/hade kedjatssupinum passiv
Presens particip
kedjande
Perfekt particip
en kedjad + substantiv
ett kedjat + substantiv
den/det/de kedjade + substantiv