SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
knäcka
knäcka verb knäckte knäckt bräcka, krossa⟨vard.⟩ lösa problem: ​knäcka en kodarbeta och förtjäna extra
Finita former
knäckerpresens aktiv
knäcks (knäckes)presens passiv
knäcktepreteritum aktiv
knäcktespreteritum passiv
knäckimperativ aktiv
Infinita former
att knäckainfinitiv aktiv
att knäckasinfinitiv passiv
har/hade knäcktsupinum aktiv
har/hade knäcktssupinum passiv
Presens particip
knäckande
Perfekt particip
en knäckt + substantiv
ett knäckt + substantiv
den/det/de knäckta + substantiv