SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
knacka
knacka verb ~de ~t knacka på dörren
Finita former
knackarpresens aktiv
knackaspresens passiv
knackadepreteritum aktiv
knackadespreteritum passiv
knackaimperativ aktiv
Infinita former
att knackainfinitiv aktiv
att knackasinfinitiv passiv
har/hade knackatsupinum aktiv
har/hade knackatssupinum passiv
Presens particip
knackande
Perfekt particip
en knackad + substantiv
ett knackat + substantiv
den/det/de knackade + substantiv
knacka ner ⟨vard.⟩ skriva ner på dator e.d.
Infinita formeratt knacka nerinfinitiv aktivPresens participnerknackandePerfekt participen nerknackad + substantivett nerknackat + substantivden/det/de nerknackade + substantiv
knacka på knacka på ngns dörr
Infinita formeratt knacka påinfinitiv aktivPresens particippåknackandePerfekt participen påknackad + substantivett påknackat + substantivden/det/de påknackade + substantiv