SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
knappa
knappa verb ~de ~t tills. med in:
Finita former
knapparpresens aktiv
knappaspresens passiv
knappadepreteritum aktiv
knappadespreteritum passiv
knappaimperativ aktiv
Infinita former
att knappainfinitiv aktiv
att knappasinfinitiv passiv
har/hade knappatsupinum aktiv
har/hade knappatssupinum passiv
Presens particip
knappande
knappa in minska för­språng: ​knappa in på tätenknappa in en kod på datorn
Infinita formeratt knappa ininfinitiv aktivPresens participinknappande