SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
knulla
knulla verb ~de ~t ⟨starkt vard.⟩ ha sam­lag med
Finita former
knullarpresens aktiv
knullaspresens passiv
knulladepreteritum aktiv
knulladespreteritum passiv
knullaimperativ aktiv
Infinita former
att knullainfinitiv aktiv
att knullasinfinitiv passiv
har/hade knullatsupinum aktiv
har/hade knullatssupinum passiv
Presens particip
knullande
Perfekt particip
en knullad + substantiv
ett knullat + substantiv
den/det/de knullade + substantiv