SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kommateringsregel
komm·­at·­er·ings|­regel substantiv ~n ‑regler kommatering 1regel
Singular
en kommateringsregelobestämd form
en kommateringsregelsobestämd form genitiv
kommateringsregelnbestämd form
kommateringsregelnsbestämd form genitiv
Plural
kommateringsreglerobestämd form
kommateringsreglersobestämd form genitiv
kommateringsreglernabestämd form
kommateringsreglernasbestämd form genitiv