SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kommendera
kom·­mend·­era verb ~de ~t föra befäl över; befalla: ​kommendera giv­akt
Finita former
kommenderarpresens aktiv
kommenderaspresens passiv
kommenderadepreteritum aktiv
kommenderadespreteritum passiv
kommenderaimperativ aktiv
Infinita former
att kommenderainfinitiv aktiv
att kommenderasinfinitiv passiv
har/hade kommenderatsupinum aktiv
har/hade kommenderatssupinum passiv
Presens particip
kommenderande
Perfekt particip
en kommenderad + substantiv
ett kommenderat + substantiv
den/det/de kommenderade + substantiv
kommendera ut kommendera ut el. utkommendera plutonen
Infinita formeratt kommendera utinfinitiv aktivPresens participutkommenderandePerfekt participen utkommenderad + substantivett utkommenderat + substantivden/det/de utkommenderade + substantiv