SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kommunfullmäktig
kom·­mun|­full·­mäkt·­ig adjektiv; pl. ~e leda­mot av kommun­fullmäktige; ​kommun­fullmäktige en kommuns högsta beslutande organ
Substantiverat adjektiv
en kommunfullmäktigsingular grundform
en kommunfullmäktigssingular genitiv
kommunfullmäktigeplural grundform
kommunfullmäktigesplural genitiv