SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
konfektionera
kon·­fekt·ion·­era verb ~de ~t fabriksmässigt färdig­ställa kläder
Finita former
konfektionerarpresens aktiv
konfektioneraspresens passiv
konfektioneradepreteritum aktiv
konfektioneradespreteritum passiv
konfektioneraimperativ aktiv
Infinita former
att konfektionerainfinitiv aktiv
att konfektionerasinfinitiv passiv
har/hade konfektioneratsupinum aktiv
har/hade konfektioneratssupinum passiv
Presens particip
konfektionerande
Perfekt particip
en konfektionerad + substantiv
ett konfektionerat + substantiv
den/det/de konfektionerade + substantiv